Gerakan Belia Islam Yang Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan
Enakmen Ugama Bukan Islam Negeri Selangor

ENAKMEN UGAMA BUKAN ISLAM
( Kawalan Perkembangan Dikalangan Orang Islam ) 1988


Jadual ( Seksyen 9 )

BAHAGIAN 1

25 PERKATAAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN BERKAITAN DENGAN UGAMA BUKAN ISLAM


ALLAH - ILLAHI - RASUL
FATWA - WAHYU - IMAN
IMAM - ULAMA - MUBALIGH
DAKWAH - NABI - HADITH
SYARIAH - QIBLAT - INJIL
SYIEKH - SALAT - KAABAH
HAJI - KHALIFAH - KADI
MUFTI - WALI -FIRMAN ALLAH
IBADAH


Diluluskan pada 4hb. April 1988
(DUN.sel.30051/45;Sel.1545 Sj.18.)
MOHAMAD HASHIM BIN MAT AZIZ
Setiausaha
Dewan Undangan Negeri, Selangor
Diterbitkan semula oleh ;
Biro Penerangan
Angkatan Belia Islam Malaysia ( ABIM ) Cawangan Selangor

1 comments:

Anonymous said...

ABIM Selangor, tolong beri tafsiran Ayat 46 Surah Al-Ankabut. Ini ialah Firman Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana manusia boleh buat hukum yang bercanggah dengan Firman Allah di dalam Al-Quran ?

Apa pengertian "Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka; dan katakanlah (kepada mereka): “Kami beriman kepada (Al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu; dan kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah diri.”

Jelas Allah berfirman membenarkan Ahli Kitab menggunakan istilah Allah kerana Tuhan hanyalah Satu.

Copyright © 2013 ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) SELANGOR