Induksi MPP KDH
Induksi ahli Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Kolej Darul Hikmah telah diadakan di PEKKA pada bulan Jun. Induksi ini telah memberi kesedaran dan halatuju kepimpinan MPP bagi salah sebuah IPT di Malaysia.
Copyright © 2013 ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) SELANGOR