Gerakan Belia Islam Yang Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan
ABIM Istiqamah Membela Islam

27 Okt 09 - YDP ABIM Selangor dan Pengurus Darul Wardah telah dipanggil oleh pihak keselamatan di Bukit Aman untuk memberikan keterangan lanjut berkaitan laporan polis yang dibuat.

ABIM Selangor dan beberapa NGO Islam seperti Persatuan Peguam Syarie Malaysia, Persatuan Pelajar Islam Selangor, Wadah Pencerdasan Ummat dan beberapa buah surau dan masjid telah membuat laporan polis terhadap Sister In Islam( SIS) dan JAG.

Naib Presiden ABIM ( HELWA ) Pn. Fadhlina Sidek, Setiausaha Agung ( saudara Raimi Abd Rahim dan saudara Akmal turut hadir sama untuk turut sama memberikan keterangan tambahan sekiranya diperlukan.

ABIM serius dalam menangani isu ini dan berharap agar pihak Kerajaan terutama JAKIM, Jabatan Peguam Negara bersungguh-sungguh dalam menangani isu ini supaya kesucian agama Islam akan terbela.

1 comments:

Kenyataan Media - Penubuhan Jawatankuasa Bertindak Advokasi Syariah Malaysia (JAWAB) & Penganjuran Seminar Memartabatkan Undang-Undang Jenayah Syariah

Rentetan daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Joint Action of Gender Equality (JAG) telah mengundang pelbagai reaksi serta respon daripada pelbagai pihak yang mengganggap kritikan biadap mereka terhadap pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia sangat melampau serta menghina syariah Islam secara keseluruhannya. ABIM memandang serius kenyataan tersebut dan telah mengambil sikap pro-aktif dengan membuat laporan polis dan laporan di Jabatan Agama Islam daerah serta negeri bagi mendesak pihak berwajib menjalankan siasatan terhadap kenyataan mereka yang dianggap menghina ajaran Islam atau membuatkan ajaran Islam dipandang hina khususnya berkaitan isu pelaksanaan hukuman sebat di Mahkamah Syariah serta komen-komen mereka terhadap undang-undang syariah secara keseluruhanya yang telah dikeluarkan sebelum ini.

ABIM juga berpandangan bahawa kenyataan-kenyataan mereka yang menghina bidang kuasa serta kredibiliti Mahkamah Syariah dan Syariat Islam secara umumnya perlu ditangani secara serius oleh pihak berwajib agar tidak timbul kekeliruan di kalangan masyarakat umum berkaitan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia serta memelihara kesucian Syariat Islam. Oleh yang demikian ABIM dengan ini mengumumkan bahawa:-


1.Penubuhan sebuah jawatankuasa yang akan memantau isu-isu syariah di Malaysia dengan lebih pro-aktif yang dikenali sebagai Jawatankuasa Bertindak Advokasi Syariah Malaysia (JAWAB) yang berfungsi sebagai jawatankuasa khas untuk memantau isu-isu syariah di Malaysia dengan lebih pro-aktif dan berkesan.

2.Jawatankuasa ini juga akan bertindak sebagai badan penyelaras untuk gabungan dengan NGO-NGO Islam yang lain terutamanya dari segi gerakerja, maklumat dan kenyataan media secara bersama.

3.Menyediakan dan menjadi pusat maklumat bagi membolehkan orang awam dan NGO-NGO lain untuk mendapatkan maklumat dan perkembangan terkini mengenai isu-isu syariah di Malaysia.

4.Menggerakkan program-program berteraskan kefahaman Syariah Islam demi memahamkan masyarakat khususnya masyarakat Islam.

5.Menjadi platform utama bagi NGO-NGO Islam bergabung dalam mendepani isu-isu syariah secara berkesan dan serius serta tidak reaktif semata-mata.

Selanjutnya ABIM juga ingin memaklumkan bahawa lebih daripada 20 laporan polis telah dibuat di seluruh ngara berkaitan kenyataaan JAG tersebut serta laporan telah dikemukakan di Jabatan Agama Islam Daerah/Negeri di seluruh negara. Di antara NGO-NGO Islam yang telah mengambil tindakan proaktif tersebut adalah:

1.ABIM Selangor serta seluruh cawangan (11 laporan polis keseluruhannya)

2.Masjid Bandar Utama Batang Kali, Hulu Selangor dan Surau At-Taqwa Tamu Hill park, Batang Kali.

3.Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

4.ABIM Pahang dan 14 NGO-NGO Islam Pahang

5.ABIM Perak

Terdahulu ABIM telah menyertai dan membuat kenyataan bersama dengan PGSM, PPMM, ALKIS dan JIM pada 1 Oktober 2009 yang lalu berkaitan isu ini. Berdasarkan laporan polis dan laporan yang dibuat ke Jabatan Agama Islam tersebut, ABIM mendesak agar pihak berkuasa mengambil tindakan yang serius isu ini dengan menyiasat secara terperinci dan mendakwa pihak-pihak tertentu yang didapati mencabar serta menghina Islam secara khususnya.

ABIM juga akan mengusulkan satu memorandum khas berkaitan isu penghinaan terhadap Islam ini dikemukakan dan dipersembakan ke bawah Duli Tuanku Sultan di seluruh negeri di Malaysia memandangkan isu agama dan Mahkamah Syariah adalah di bawah bidang kuasa Sultan di setiap negeri.

Bagi meneruskan misi “Pencerahan Umat” ABIM komited untuk menggerakkan seminar, forum serta pengisian bagi mewujudkan kefahaman di kalangan masyarakat khususnya umat Islam sendiri berkaitan isu pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Siri-siri seminar untuk kefahaman dan mempertahankan undang-undang syariah serta kedaulatan Mahkamah Syariah di Malaysia akan diadakan di negeri-negeri berikut:-

a.Selangor pada 22 Oktober 2009

b.Kuantan, Pahang Darul Makmur, pada 25 Oktober 2009

c.Sarawak pada 14 November 2009

ABIM juga menyeru lebih banyak NGO-NGO Islam, orang perseorangan serta sukarelawan-sukarelawan untuk menyertai JAWAB ini untuk bersama memberikan sumbang saran bagi memantau isu-isu kedaulatan syariah di Malaysia serta memastikan JAWAB akan lebih responsive serta pro-aktif dalam menangani isu-isu syariah semasa dan konsisten dalam memartabatkan syariah Islam di Malaysia."Menegakkan Kebenaran & Keadilan"


Fadhlina binti Siddiq
Naib Presiden HELWA ABIM
Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Advokasi Syariah Malaysia (JAWAB)

0 comments:

Siaran Media - Jangan Persenda Syariah Islam ; Ambil Tindakan Segera.

Hari ini, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Selangor membuat laporan polis terhadap kenyataan Joint Action Group for Gender Equality (JAG) yang disertai oleh SIS dan WAO serta jaringan mereka melalui memorandum kepada YAB Perdana Menteri bertajuk Justice For Kartika bertarikh 25 ogos 2009 telah mendesak Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri MEMANSUHKAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH yang sedang berkuatkuasa di negeri-negeri (Sila rujuk sinchew.com untuk memorandum penuh mereka bertajuk “Justice for Kartika”). Sehingga petang ini , sebanyak 11 laporan polis telah dibuat oleh jaringan ABIM di negeri Selangor dan dijangka banyak lagi akan dilaporkan sehinga minggu hadapan. Laporan ini dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam di seksyen 11 Shah Alam.3 laporan dibuat srentak iaitu daripada ABIM Negeri Selangor sendiri melalui Yang Di Pertua, Ustaz Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni, Pengerusi , Rumah Perlindungan Darul Wardah, Ustazah Hazlina Abd Razak dan Sdr Zafrullah Aris , Setiausaha Agung, Persatuan Pelajar Islam Selangor (PEPIAS).

Oleh yang demikian , Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Selangor :

1.Memohon agar pihak polis untuk menyiasat sedalam-dalamya perkara ini memandangkan kenyataan-kenyataan tersebut yang dibuat secara lisan atau bertulis atau dengan gambaran yang tampak atau dengan apa-apa cara lain menghina agama Islam. Tuntutan ini adalah bersifat hasutan dan menjejaskan kedaulatan Raja-raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam serta menghina martabatnkedudukannmahkamahnSyariah

2.Menyeru semua pihak terutama NGO Islam lain dapat bersama-sama menyatakan pandangan dan bantahan dalam menangani isu ini. Pemahaman bagi semua lapisan masyarakat perlu dibuat dan diusahakan agar masyarakat tidak terkeliru atas perbalahan pendapat melalui tulisan atau sebagainya.

3.Memohon Jabatan Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan atau badan-badan rasmi yang berkaitan memberikan pandangan dan panduan sewajarnya kepada masyarakat umum agar masyarakat tidak teraba-raba mencari jawapan yang sebenar

4.Menggesa semua pihak terutama JAG, SIS dan WAO menghormati keputusan yang telah dibuat dan tidak menimbulkan lagi kekeliruan agar masyarakat dan umat Islam di negara ini tidak berpecah belah.

Untuk memberi penjelasan dan penerangan sebenar bagi isu ini, ABIM Negeri Selangor bercadang menganjurkan satu seminar yang dijadualkan pada 22 Oktober 2009 ini. Pemakluman lanjut akan diberitahu kelak.

Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni
Yang Di Pertua ABIM Negeri Selangor Darul Ehsan
9 Oktober 2009

1 comments:

Isu Kartika: ABIM Buat Laporan Polis

Shah Alam – Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Selangor membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam, dekat sini, berikutan kenyataan Joint Action Group For Gender Equalty (JAG) yang disertai SIS dan WAO melalui memorandum mereka kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak bertajuk ‘Justice For Kartika’ pada 25 Ogos lalu. Yang Dipertua ABIM Selangor, Ustaz Mohd Zawawi Ahmad Mughni berkata, tindakan ABIM berbuat demikian berikutan kenyataan ketiga-tiga pihak itu iaitu JAG, SIS dan WAO melalui memoran-dum mereka yang mendesak Kerajaan Persekutu-an dan Kerajaan Negeri memansuhkan Undang- undang Jenayah Syariah yang berkuat kuasa di negara ini.

Katanya, sehingga kini, sebanyak 11 laporan polis telah dibuat jaringan ABIM di negeri ini dan dijangka banyak lagi pihak yang akan berbuat demikian sehingga minggu hadapan. “ABIM Selangor berbuat demikian bagi meminta pihak polis menyiasat sedalam-dalamnya perkara ini memandangkan ken-yataan tersebut yang di-buat secara lisan atau bertulis atau dengan gambaran yang tampak dengan apa-apa cara lain menghina agama Islam. “Tuntutan ini adalah bersifat hasutan dan menjejaskan kedaulatan Raja-raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam serta menghina martabat dan kedudukan Mahkamah Syariah,” katanya.

Beliau berkata, pihak-nya berharap semua pihak terutamanya badan bukan kerajaan (NGO) Islam lain dapat bersama- sama menyatakan pandangan dan bantahan dalam menan-gani isu itu.

“Ini adalah kerana pemahaman bagi semua lapisan masyarakat perlu dibuat dan diusahakan agar masyarakat tidak keliru atas perbalahan melalui tulisan dan sebagainya,” katanya.

Mohd Zawawi berkata, pihaknya juga memohon Jabatan Mufti Selangor atau pihak berwajib yang berkaitan memberikan pandangan dan panduan yang sewajarnya kepada masyarakat umum agar masyarakat mendapat penjelasan yang sebenarnya.

“ABIM menggesa semua pihak terutama JAG, SIS dan WAO menghormati keputusan yang telah dibuat dan tidak menimbulkan lagi kekeliruan agar masyarakat Islam di negara ini tidak berpecah belah,” katanya.

Menurutnya, pihaknya bercadang mengadakan satu seminar memberi penjelasan dan penerangan sebenar berkaitan isu itu.

Pada petang itu, tiga laporan polis dibuat serentak iaitu daripada ABIM Selangor sendiri melalui Yang Di pertua, Ustaz Mohd Zawawi Ahmad Mughni, Pengerusi Rumah Per-lindungan Darul Wardah, Ustazah Hazlina Abd Razak dan Setiausaha Agung, Persatuan Pelajar Islam Selangor (PEPIAS) Zafrullah Aris.
Sumber dipetik : www.sinar.com

0 comments:

Isu Kartika: Abim buat 11 laporan polis terhadap SIS


Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) Selangor hari ini membuat sebelas laporan polis terhadap NGO hak wanita, Sisters in Islam (SIS), yang didakwanya menghasut dan melakukan provokasi berhubung kontroversi hukuman sebat terhadap Kartika Sari Dewi Shukarno.

Yang dipertuanya, Mohd Zawawi Ahmad Mughni berkata, lapan aduan dibuat melalui cawangan pertubuhan itu di seluruh Selangor pagi tadi.

Manakala tiga lagi dibuat petang ini di Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Shah Alam," katanya.

"Esok kita jangka 20 laporan lagi akan menyusul," katanya kepada Malaysiakini di depan IPD tersebut.

Mohd Zawawi yang membuat aduan polis itu bagi pihak Abim Selangor berkata, pihaknya meminta polis menyiasat SIS dan NGO lain yang bergabung dalam Kumpulan Bertindak Menentang Keganasan Terhadap Wanita (JAG) - kerana didakwanya, mendesak kerajaan memansuhkan undang-undang Syariah.

"Tuntutan itu adalah bersifat hasutan dan menjejaskan kedaulatan Raja-raja Melayu sebagai ketua agama Islam, serta menghina martabat kedudukan mahkamah Syariah. Mereka yang terlibat perlu disiasat dan didakwa," katanya dalam aduan polis tersebut.

Dalam aduannya, Mohd Zawawi turut meminta pihak polis menyiasat kenyataan pengarah eksekutif Pertubuhan Bantuan Wanita (WAO), Ivy Josiah yang mendesak kerajaan negeri dan persekutuan menjalankan semakan menyeluruh terhadap undang-undang jenayah, seperti dilaporkan sebuah akhbar berbahasa Inggeris pada 1 Oktober lalu.

Mohd Zawani turut menuntut NGO Islam lain supaya mengambil inisiatif yang sama dengan menyatakan pandangan mereka supaya "masyarakat tidak terkeliru atas perbalahan pendapat".

"Kami juga memohon Jabatan Mufti Selangor atau badan-badan rasmi yang berkaitan, supaya memberi pandangan dan panduan kepada masyarakat umum agar masyarakat tidak teraba-raba mencari jawapan yang sebenar," katanya.

Sementara itu, Pengerusi Rumah Darul Wadah - sebuah agensi di bawah Abim Selangor - Hazlina Abdul Razak dan Setiausaha Agung Persatuan Pelajar Islam Selangor (Pepias) Zafarullah Ariff turut hadir dan membuat laporan yang sama di IPD tersebut.

Dalam aduannya, Hazlina turut mendakwa tindakan pertubuhan-pertubuhan wanita tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan orang awam, khususnya penganut agama Islam.


Berita dari http://www.malaysiakini.com/news/114649

0 comments:

ABIM Selangor, WADAH Selangor, PEPIAS menyerahkan memorandum bantahan terhadap kenyataan SIS dan JAG

Tepat jam 415 petang Isnin 5 Oktober 2009 di Tingkat 7 Menara Selatan Bangunan Sultan Idris Shah, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Selangor, Wadah Pencerdasan Ummat (WADAH) Negeri Selangor dan Persatuan Pelajar Islam Selangor (PEPIAS) menyerahkan memorandum bantahan terhadap kenyataan Joint Action Group for Gender Equality (JAG) yang disertai oleh SIS dan WAO serta konco-konco mereka melaui memorandum kepada YAB Perdana Menteri bertajuk Justice For Kartika bertarikh 25 OGOS 2009 telah mendesak Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri MEMANSUHKAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH yang sedang berkuatkuasa di negeri-negeri (Sila rujuk sinchew.com untuk memorandum penuh mereka bertajuk “Justice for Kartika”).

Memorandum diserahkan kepada wakil pengarah JAIS, Utz. Hj. Ahmad Zaki @Ahmad Jakai B. Arshad,(Ketua Penolong Pengarah (Dakwah).Memorandum di serahkan oleh Tuan Haji Nik Mohd Yusop , Timbalan Pengerusi WADAH Negeri Selangor serta Ustaz Mohd Zawawi , Ahmad Mughni , Yang Di Pertua ABIM Selangor dan Sdr Razman Razali wakil PEPIAS. Turut serta ialah Sdr Khairudin Abas , Setiausaha ABIM Negeri Selangor, Sdr Zamani Mohd Karulani , YDP ABIM Daerah Gombak dan Hjh Hazlina Abd Razak, Mantan Ketua HELWA.

Tuntutan biadap ini telah diulangi lagi sebagaimana yang tersiar dalam The Star hari 1 Oktober 2009, Ivy Josiah, Pengarah Esksekutif WAO berkata –
“We urge the Federal and State governments to conduct comprehensive review of all laws pertaining to Syariah criminal offences with a view to repeal such laws.”
Memorandum sebegini juga pernah dikemukakan kepada Kerajaan pada tahun 2005 dan ditandatangani oleh lebih 300 individu dan NGO termasuk Menteri-Menteri Kabinet dan ahli politik beragama Islam yang sedang berkhidmat supaya kawalan moral melalui penguatkuasaan undang-undang Syariah dihapuskan.

Bagi ABIM Selangor, Wadah Selangor dan PEPIAS ini perbuatan ini menghina kedaulatan agama Islam sebagai agama Negara dan agama Negeri-Negeri serta perundangan Syariah yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu (sebagaimana termaktub dalam Kanun Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu)
ia juga menyentuh dan menjejaskan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam bagi Negeri-Negeri, bercanggah dengan prinsip dalam Perkara 3 (2) Perlembagaan Persekutuan dan menghina hukum Syarak yang sedang berkutakuasa melalui Enakmen-Enakmen Negeri, serta mengguris perasaan dan sensitivity beragama umat Islam.

4 comments:

TERKINI DARI PADANG - MRA

Asalamualaiikum salam dan salam sejahtera,

Semua exco, sukarelawan dan sahabat Malaysian Relief Agency(MRA).

Misi perubatan MRA kedua akan berlepas ke Padang petang ini dari LCCT yang dianggotai oleh Dr. Suryasmi dan 2 jururawat. Mereka dijadualkan akan bergabung dengan misi pertama yang diketuai Sdr. Shahran Kassim. MRA telah menyumbangkan bantuan kecemasan awal rakyat Malaysia sebanyak RM40,000 melalui misi pertama yang telah tiba pada petang 2/10/09. Misi kedua akan membawa tambahan dana sebanyak RM5,000 untuk bantuan seterusnya.

Dr. Hyzan Yusof selaku Ketua Misi Perubatan akan pulang lewat petang ini untuk memberikan maklumat serta laporan awal dari lapangan. Sdr. Khairil Anuar Khalid akan menggantikan Shahran yang akan kembali pada hari Rabu 7/10/09 untuk meneruskan usaha penyelarasan bantuan MRA dan rakan NGO di Sumatera Barat. MRA bekerjasama erat dengan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Kita juga telah memaklumkan kehadiran MRA di sana kepada pasukan Majlis Keselamatan Negara(MKN) yang mewakili kerajaan Malaysia yang baru tiba semalam. MRA telah mewujudkan bilik operasi sementara di Pariaman (kawasan yang paling teruk terjejas akibat gempa) bersama logistik asas untuk menampung kehadiran sukarelawan dari Malaysia.

Pasukan doktor, jururawat dan sukarelawan pertama dan kedua akan berada di sana selama seminggu dan misi perubatan MRA ketiga akan menyusul pada 10/09/09 yang akan dianggotai oleh 2 doktor, 1 ahli farmasi dan 2 jururawat.

Kita perlukan rakan-rakan dermawan untuk menghulurkan sumbangan dana kewangan ke Tabung Kemanusiaan Padang anjuran MRA untuk terus membantu mangsa gempabumi di sana. Terima kasih di atas segala sokongan moral dan juga doa semua teman-teman agar para sukarelawan kita selamat menabur bakti tanpa kesulitan.

Sumbangan ikhlas ke MRA boleh dibuat ke akaun ;

"Tabung Amanah Pesakit Malaysia" (Bank Muamalat - 14-010000969716)

Sekian dulu.

Dr. Mohd. Daud Sulaiman
SUA
Malaysian Relief Agency (www.mra.my)

(HP 012 2900150)

0 comments:

HILANGNYA SEBUTIR PERMATA DI MEDAN DAKWAH

Assalamualaikum wrh.wbt.

4 Okt 2009 - ABIM Bangi mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Dr. Feisal Othman yang merupakan sahabat lama ABIM dan juga bertugas sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Difahamkan Allahyarham meninggal dunia akibat terjatuh di bilik air jam 1 pagi dan pada masa yang sama, beliau ada mempunyai penyakit jantung. Jenazah Allahyarham telah selamat dikebumikan di Bandar Baru Bangi semalam. Marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah!buat arwah.Semoga rohnya dicucuri rahmat hendaknya.

Baktiar Hasnan
Timbalan Yang Dipertua (TYDP)
ABIM Bangi

0 comments:

Laporan terkini Misi 1 Malaysian Relief Agency dari PadangAssalamu'alaikum,
Salam sejahtera kepada semua Exco dan Sahabat Malaysian Relief Agency (MRA)

Misi MRA yang pertama telah berlepas ke Padang jam 2.35 petang tadi dan telah selamat tiba di sana. Mereka telah disambut oleh rakan-rakan dari NGO Indonesia (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia- DDII).

Menurut sdr. Shahran Kassim selaku ketua misi melalui perbualan telefon, kawasan yang paling teruk di landa gempa adalah Pariaman, di pinggir Padang di mana hampir 80% bangunan telah ranap.

Catatan SMS beliau sebentar tadi ....... kaum ibu berdoa di depan sebuah kolej yang ranap dan runtuh mengharapkan anak-anak kesayangan mereka bangkit keluar dan selamat dari runtuhan tersebut. Lebih seratus pelajar-pelajar dikhuatiri terperangkap dalam runtuhan tersebut dan mungkin menemui maut. Hampir kebanyakan kawasan di kota Padang masih bergelap dan bekalan petrol serta makanan yang terhad.

MRA telah menyediakan bantuan kecemasan berbentuk makanan asas sebanyak 4 juta rupiah yang akan diedarkan segera kepada mangsa-mangsa gempabumi.

Dr Hyzan Yusof, Dr Dahlia Malik bersama 2 jururawat dari MRA akan mula bertugas di Rumah Sakit Siti Rahmah bermula esok pagi. Semangat pasukan pertama MRA sangat tinggi untuk membantu mereka yang menderita.

Laporan seterusnya; Rakan NGO Indonesia kita telahpun membuka pusat operasi bantuan mereka. Sebuah kapal terbang membawa pasukan bantuan kecemasan dari Switzerland telah tiba dan beroperasi. MRA masih belum bertemu dengan pasukan SMART dari Malaysia.

MRA baru dimaklumkan bahawa 60 petugas dari Majlis Keselamatan Negara Malaysia melalui pesawat TUDM akan berlepas dari Subang jam 9.00 pagi esok.

Saya akan update nanti untuk mengetahui keadaan dari lapangan.

Dr Daud Sulaiman
SUA
Malaysian Relief Agency
www.mra.my

1 comments:

Copyright © 2013 ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) SELANGOR